GÜNCEL
Giriş Tarihi : 20-08-2021 17:45

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Elazığ Sevdası

Lise öğrenimini ilimizdeki tarihi ELAZIĞ TİCARET LİSESİ’nde geçiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul milletvekili sıfatı ile 2009 yılında Kuzova Bölgesinde yaşanan sorunları gündeme taşımıştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Elazığ Sevdası
"

Ülkemizin ve Elazığ’ın önemli tarım alanlarını barındıran Kuzova Bölgesi’nde üretim yapan çiftçilerin su sorunu yıllardır çözüm bekliyor. Elazığ’ın ve Elazığlılar’ın, kendi hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu her platforma dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2009 yılında İstanbul Milletvekili iken ilimizin önemli tarım alanlarını kapsayan Kuzova Bölgesi hakkında dönemin Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına soru önergesi vermişti. Aradan geçen 12 yıllık sürede Kuzova Bölgesi için gerekli adımların atılmaması ve bölgenin tarımsal üretime kazandırılmaması Elazığ’ın ekonomik kalkınması açısından sorun teşkil etmektedir.

Tarımsal üretimin ve gıda güvenliğinin günümüzde stratejik bir konu olması nedeniyle ilimizin bu kadar verimli tarım alanlarının yatırım yetersizliğinden yarımada olan ilimiz yıllardır su ile buluşturulamaması çok önemli bir kayıptır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2009 yılında İstanbul Milletvekili iken ilimizin önemli tarım alanlarını kapsayan Kuzova Bölgesi hakkında zamanın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu’nun tarafından yazılı olarak cevaplaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği soru önergesinde Eroğlu’na şu soruları yöneltmişti :

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından yazılı olarak

yanıtlanmasını saygılarımla dilerim.

Kemal KILIÇDAROĞLU İstanbul Milletvekili

 

 Elazığ ili Kuzova Sulama Projesinin temeli 1992 yılında atılmasına karşın hala hayata geçirilememiştir. Söz konusu proje kapsamında yapılan sulama kanalları, işletmeye alınmadığından, geçen süreçte kanallar büyük zarar görmüş ve yer yer kullanılamaz duruma gelmiştir. Yörede yaşayan köylülerimizin istimlak bedellerinin de hala ödenmediği belirtilmektedir. Birinci Sulama Projesi Kapsamında yer alan Fatmalı, Dallica, Pirinçi, Muratçık, Koruk, Dambüyük ve Esenkent köylerimizde yaşayan yurttaşlarımız projenin tamamlanamaması nedeniyle arazilerini kullanamaz duruma gelmişlerdir. Hangi kamu yatırımlarına öncelik verileceğinin bilimsel kriterler yerine siyasi kriterlere dayalı olarak belirlenmesinin Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna kuşku yoktur. Kuzova Sulama Projesinin tamamlanamaması da yörede yaşayan yurttaşlarımızın ekonomik açıdan büyük zorluklar içerisinde yaşamalarına neden olmaktadır. Bu bağlamda,

 

1. Kuzova Sulama Projesinin fiziki ve parasal gerçekleşmesi nedir? Projenin öngörülen sürede tamamlanamamasının gerekçeleri nedir ve projenin hangi tarihte tamamlanması planlanmaktadır?

 

2. Sulama kanallarının zaman içerisinde kullanılamaz duruma geldiği doğru mudur? Eğer doğru ise, hangi köylerin sulama kanalları kullanılamaz hale gelmiştir?

 

3. Yörede yaşayan köylülerimizin istimlák bedellerinin ödenmediği doğru mudur? Eğer doğru ise, hangi köylerimizdeki yurttaşlarımızın istimlák bedelleri ödenmemiştir? Bu gecikmenin gerekçeleri nedir? İstimlak bedellerinin ne zaman ödenmesi planlanmaktadır?

 

4. Fatmalı, Pirinçi. Muratçik, Koruk, Dambüyük ve Esenkent köylerimizin siyasi iktidara oy vermedikleri için sulama projelerinin öngörülen sürede tamamlanmadığı doğru mudur? Bu durum Anayasanın eşitlik ilkesi ile bağdaşmakta midir?

AdminAdmin