GÜNCEL
Giriş Tarihi : 07-04-2021 23:25   Güncelleme : 07-04-2021 23:25

TOKİ'den İhale Açıklaması

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Elazığ depreminin ardından bölgede inşa edilen yeni konutların ihalelerinde belli bir kesime, kişiye ve sınıfa öncelik tanındığı iddialarını yalanlayarak açıklama yaptı.

TOKİ'den İhale Açıklaması

TOKİ tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Bahsi geçen haberlerde Elazığ depreminin ardından bölgede inşa ettiğimiz yeni konutların ihalelerinin belli bir kesime, kişiye ve sınıfa öncelik tanınarak ihalelerin bir firmaya ve/veya kişilere verildiği yönünde gerçeklikle ilgisi bulunmayan, varsayımlar üzerinden iddialar yer almaktadır. Öncelikle vurgulamak isteriz TOKİ, tüm ihalelerini yürürlükte olan yasalar ve ikincil mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Ayrıca ihalelerde 4734 sayılı Kanun'un ‘Temel İlkeler’ başlıklı 5. maddesinde belirtilen ‘saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması’ ilkeleri özellikle gözetilmektedir. Sivrice merkezli deprem sonrasında Elazığ-Malatya illeri ve bazı ilçelerinde vatandaşlarımızın acilen kalıcı ve güvenli yapılara geçmesini sağlamak ve depremden zarar gören afetzedelerin mağduriyetinin giderilmesi için ihalelerin en kısa sürede ivedilikle yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu bağlamda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ‘Pazarlık Usulü’ başlıklı pazarlık usulü ile ihale yapılabilecek durumların belirtildiği 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ‘Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması’ hükmü doğrultusunda söz konusu ihaleler pazarlık usulü ile gerçekleştirilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda pazarlık usulü ile ihalesi yapılacak işlerde 3 firmadan teklif alınması öngörülmüşken, rekabeti en üst seviyeye çıkarmak adına bölgedeki ihalelere iştigal alanlarında uzmanlaşmış, bölge şartlarında iş yapma kabiliyetine sahip yerel firmalar, TOKİ’de büyük ölçekte iş tamamlamış, projelerin belirlenen niteliklilerde ve zamanında tamamlayabilecek potansiyeline ve deneyim sahibi ülkemiz genelinde inşaat ve taahhüt işleri yapan yükleniciler arasından tercih edilen iş bazında 8’in üzerinde firma davet edilmiş olup, Kamu İhale Kanunu'nun 36., 37. ve 38. maddeleri çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde geçerli teklifler tespit edilmiş, aşırı düşük sorgulaması neticesinde en düşük fiyat teklif eden istekliye iş ihale edilmiş, rekabet koşulları en üst düzeyde sağlanmıştı. 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan deprem afetinden hemen sonra başlayan imar ve iskana yönelik çalışmalar sonucunda bugün itibarıyla 20 bin üzerinde konut üretimi için 50’den fazla ihale yapılmıştır. Bölgede yapılacak konutlar için yapılan ihalelerin her birine yukarıda belirtilen kriterler dahilinde ortalama 8’in üzerinde firma iştirak etmiş, tüm ihalelere en az bir yöresel firma katılmıştır. İhalelere 400’ün üzerinde firma teklif vermiş olup, bu firmalar içerisinde bölge merkezli firmalar ve bölgede daha önce iş yapan firmalar ağırlıktadır. İdaremiz 4734 sayılı Kanun'un ‘Temel İlkeler’ başlıklı 5. maddesinde belirtilen ilkeleri kapsamında ihale süreçleri tamamlanmış olup, ihalelere katılan firmaların ortaklarının siyasi görüş, cinsiyet ve nüfus kayıtları gibi kişiye özel bilgilerin araştırılması kamu ihale mevzuatı açısından mümkün olmamaktadır. Varsayımlar üzerinden hareketle belli bir kesime, kişiye ve sınıfa öncelik tanınarak ihalelerin bir firmaya ve/veya kişilere verildiğine yönelik yapılan açıklamalar ile kamuoyu yanlış bilgilendirilmekte ve İdaremizin bölgede sadece Elazığ ilinde Nisan 2021 itibarıyla 9 bin 400 konutun tamamlanmış olması neticesinde kısa sürede gerçekleştirmiş olduğu başarı gölgelenmek istenmektedir. Bölgede yapılan imar ve iskan faaliyetleri tüm hızıyla devam etmekte olup, işlerin sekteye uğramadan ve birçoğunun da sözleşmesinde belirlenen süreden önce tamamlanması İdaremizce yapılan işlerin başarısını göstermektedir. Pazarlık usulü ile ihalenin Kamu İhale Kanunu'nda tanımlanmış olması ve gerekli koşulların oluşması durumunda idarelerce kullanılması yasal olarak izin verilen bir usuldür. Bu bağlamda gerçekleştirilen söz konusu ihaleler ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde her türlü şeffaflık ve rekabet ortamında gerçekleştirilmiş olması, ihalenin her aşamasının EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden yürütülmesi ve ihale sonucunun EKAP ile ihale dergilerinde yayımlanmıştır. Söz konusu ihaleler ile ilgili durum bu şekildeyken, yapılan bu açıklamalar gerçeklikle uzaktan yakından bağdaşmayan bilgilere dayalı olduğu ve idaremizi karalamaya yönelik olduğu aşikârdır. Kamuoyunun bu tür yanlış bilgilere dayalı, maksatlı açıklamalara itibar etmemeleri önemle duyurulur"